About the project

“Model of multi-specialist hospital and non-hospital care for patients with SARS-CoV-2 infection”
Project implemented by consortium of the University Hospital in Cracow and the Jagiellonian University Medical College, and financed by the National Center for Research and Development under the initiative “Support for specialist hospitals in fighting the spread of SARS-CoV-2 infection and in treating COVID-19”.

“Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2”
Projekt realizowany przez konsorcjum Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu pozakonkursowego [Prewencja i leczenie: COVID-19].