O projekcie

Projekt realizowany pod akronimem CRACoV jest przedsięwzięciem interdyscyplinarnym, łączy zespoły naukowców i specjalistów z wielu obszarów medycyny w badaniach nad COVID-19.

Realizowany jest w kilkunastu jednostkach kliniczno-diagnostycznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, który od początku pandemii prowadzi wysokospecjalistyczną opiekę dla populacji z regionu Małopolski oraz jednostkach naukowo-badawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Główne założenia tego wielodyscyplinarnego projektu to:

  • opracowanie nowych metod identyfikacji zakażenia;
  • poznanie przebiegu COVID-19 i czynników warunkujących różny obraz kliniczny zakażenia SARS-CoV-2;
  • ocena występowania powikłań klinicznych u pacjentów z COVID-19;
  • ocena odpowiedzi układu odpornościowego w zakresie produkcji przeciwciał;
  • ocena bezpieczeństwa farmakoterapii;
  • optymalizacja opieki nad różnymi grupami pacjentów z COVID-19 hospitalizowanych i leczonych w warunkach izolacji domowej;
  • opracowanie rozwiązań informatycznych poprawiających bezpieczeństwo pacjenta w izolacji domowej i wspierające rozwój mechanizmów obronnych w walce z towarzyszącym stresem;
  • ocena narażenia personelu na zakażenie SARS-CoV-2 oraz znajomości zasad profilaktyki i kontroli zakażeń.
“Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2”
Projekt realizowany przez konsorcjum Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu pozakonkursowego [Prewencja i leczenie: COVID-19].