Nefrologia

Biomarkery uszkodzenia nerek i kalkulator oceny ryzyka ostrego uszkodzenia nerek u pacjentów z zakażeniem SARS-Cov-2.

Na podstawie dostępnej literatury u około 10% pacjentów z infekcją wirusem SARS-Cov-2 wymagających hospitalizacji obserwowane jest ostre uszkodzenie nerek, a wśród pacjentów oddziałów intensywnej terapii aż do 80%. Jest to najczęstsze nefrologiczne powikłanie COVID-19.

W ramach Projektu Klinika Nefrologii i Dializoterapii przygotowała dla Państwa panel nefrologiczny dotyczący wpływu infekcji związanej z wirusem SARS-Cov-2 na nerki, co najczęściej przejawia się w postaci ostrego uszkodzenia nerek, a w szczególności w przebiegu ostrego uszkodzenia cewek nerkowych, nierzadko związanego z rabdomiolizą. Ostre uszkodzenie nerek, a więc niewydolność wielonarządowa, to czynnik ryzyka zwiększonej śmiertelności w tej populacji chorych.

W trakcie hospitalizacji oceniamy regularnie wartości stężenie kreatyniny w dobie 0 lub 1, po 7, 14 i następnie 28 dniach, monitorujemy badanie ogólne moczu oraz planujemy oznaczyć dodatkowo w moczu nowe markery świadczące o uszkodzeniu cewek nerkowych.

Celem naszego projektu jest stworzenie kalkulatora ryzyka ostrego uszkodzenia nerek u pacjentów z infekcją SARS-Cov-2 oraz ocena możliwości i przydatności wczesnej i szybkiej diagnostyki uszkodzenia cewek nerkowych za pomocą nowych markerów uszkodzenia nerek.

 

Jednostka realizująca:
Klinika Nefrologii i Dializoterapii NSSU
Katedra Nefrologii UJCM

Kierownik (Kierownictwo):
Prof. dr hab. med. Katarzyna Krzanowska

“Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2”
Projekt realizowany przez konsorcjum Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu pozakonkursowego [Prewencja i leczenie: COVID-19].