Psychologia

Utworzenie aplikacji do samodzielnej pracy chorego z COVID-19 nad wzmacnianiem odporności psychicznej podczas leczenia oraz prewencja psychicznych następstw kryzysu psychologicznego z powodu COVID-19.

Celem podprojektu jest ewaluacja modelu oddziaływań psychologicznych w sytuacji leczenia COVID-19, ukierunkowanej na pomoc w radzeniu sobie z chorobą i wzmacnianiu odporności psychicznej oraz prewencję psychicznych następstw kryzysu psychologicznego. Badaniem są objęci chorzy którzy wyrażą zgodę na udział w podprojekcie: grupa 1 – osoby kolejno hospitalizowane i grupa 2 (kontrolna) – osoby hospitalizowane co najmniej 6 miesięcy wcześniej, bez wcześniejszego udziału w podprojekcie.

Uczestniczenie pacjenta w programie obejmuje dostęp do aplikacji mobilnej E-KOP oraz konsultacje z psychologiem.

Aplikacja jest przeznaczona do samodzielnej, sześciotygodniowej pracy wokół własnych doświadczeń w radzeniu sobie z chorowaniem na COVID-19. Każdy moduł związany jest z różnymi obszarami leczenia i powrotu do zdrowia. Moduły zawierają treści edukacyjne, ćwiczenia interaktywne, wizualizacje związane z treściami modułu, część samopoznania zawierającą kwestionariusze z informacją zwrotną, którą można omówić w czasie konsultacji oraz przydatne linki. Moduł ostatni – po sześciu miesiącach od diagnozy COVID-19 – poświęcony jest zmianom jakie pojawiły w wyniku choroby (dla obu grup).

Konsultacje psychologiczne odbywają się „twarzą w twarz” lub drogą telefoniczną. Poza planowanymi pięcioma konsultacjami jest możliwość dodatkowych konsultacji.

 

Jednostka realizująca:
Zakład Psychologii Lekarskiej NSSU
Katedra Psychiatrii UJCM

Kierownik (Kierownictwo):
Dr hab. n społ. Barbara Bętkowska-Korpała
                                                              

“Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2”
Projekt realizowany przez konsorcjum Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu pozakonkursowego [Prewencja i leczenie: COVID-19].