Izolacja domowa

Izolacja domowa stanowi istotną strategię walki z pandemią SARS-CoV-2 („keep COVID-19 out of hospitals”). Kwalifikując pacjenta do leczenia w warunkach domowych należy pamiętać, że przebieg COVID-19 jest trudny do przewidzenia i nawet u pacjentów bezobjawowych lub skąpoobjawowych może dojść do nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie systemu zdalnego monitorowania stanu zdrowia pacjenta z COVID-19 zakwalifikowanego do leczenia w warunkach domowych, opierającego się na systemie teleinformatycznym uwzględniającym korzystanie z aplikacji mobilnej. Poprzez utworzoną aplikację pacjent uczestniczący w projekcie będzie systematycznie raportował stan zdrowia, wybrane parametry życiowe (saturację, temperatura, tętno,) oraz inne objawy alarmowe (krwioplucie, ból w klatce piersiowej). Informacje przekazane przez pacjenta będą monitorowane przez powołany do tego celu zespół lekarski. W przypadku istotnego pogorszenia stanu zdrowia osoby leczonej w warunkach izolacji domowej aplikacja prześle nadzorującemu zespołowi powiadomienie o konieczności pilnego kontaktu z pacjentem. Proponowane przez nas rozwiązanie stanowi bezpieczną formę nadzoru nad leczeniem COVID-19 w warunkach izolacji domowej, minimalizuje ryzyko zbyt późnego zgłoszenie się pacjenta z niewydolnością oddechową do szpitala, pozwala na poprawę rokowania, a równocześnie odciąża niewydolny w trakcie pandemii system opieki szpitalnej.

 

Jednostki realizujące:
Klinika Chorób Zakaźnych i Tropikalnych
Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii

Kierownik (Kierownictwo):
Dr hab. med. Monika Bociąga-Jasik

Koordynator:
lek. med. Anna Dzieża-Grudnik

“Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2”
Projekt realizowany przez konsorcjum Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu pozakonkursowego [Prewencja i leczenie: COVID-19].