Personel medyczny

Narażenie na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 wśród personelu medycznego.

Personel medyczny jest najważniejszym elementem w walce z każdą epidemią, ale niestety jednocześnie najbardziej narażonym na zachorowanie. Nawet w warunkach nieepidemicznych, medycy są narażeni na zakażenia, stąd powinni stosować odpowiednie, dopasowane do sytuacji, środki ochrony osobistej, dla ochrony siebie i pacjentów. Na podstawie dotychczasowych doniesień wiadomo, że praktyka stosowania środków ochrony osobistej, w tym higieny rąk, często nie jest optymalna, może to być efekt uśpionej czujności.

Celem badania w ramach naszego modułu była ocena narażenia na ekspozycję na wirusa SARS-CoV-2 oraz znajomości zasad profilaktyki i kontroli zakażeń. Badanie prowadzono w warunkach pandemii COVID-19 wśród personelu Szpitala Uniwersyteckiego oraz wśród studentów piątego roku studiów na kierunku lekarskim. W projekcie wykorzystano kwestionariusz Światowej Organizacji Zdrowia dostosowany do warunków i czasu badania w połączeniu z  badaniem poziomu przeciwciał. Badano również stan psychofizyczny, w tym wypalenie zawodowe i przewlekłe zmęczenie. Taki schemat badania pozwoli nie tylko odpowiedzieć na pytanie, jakie było przygotowanie medyków do pracy w warunkach epidemii takiej, jak SARS CoV-2 ale czy poziom wiedzy i zgodności praktyki z zaleceniami  miał wpływ na bezpieczeństwo personelu. W oparciu o wyniki badania przygotowane zostaną rekomendacje dotyczące przygotowania do sytuacji nadzwyczajnych, jak np. pandemia oraz strategii edukacyjnej, przed i po dyplomowej uwzględniające różne grupy zawodowe medyków.

 

Jednostka realizująca:
Katedra Mikrobiologii UJCM
Zakład Kontroli Zakażeń i Mykologii

Kierownik (Kierownictwo):
Prof. dr hab. med. Jadwiga Wójkowska-Mach

“Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2”
Projekt realizowany przez konsorcjum Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu pozakonkursowego [Prewencja i leczenie: COVID-19].