Immunologia

Każda infekcja wywołuje w zdrowym organizmie odpowiedź układu odpornościowego, której wynikiem jest pojawienie się komórek  (początkowo limfocytów efektorowych, potem limfocytów pamięci) oraz przeciwciał – skierowanych przeciwko czynnikom infekcyjnym wywołującym tą infekcje. Komórki pamięci oraz przeciwciała pozostają się w naszym organizmie bardzo często przez wiele lat. Ponowny kontakt z tym samym czynnikiem infekcyjnym będzie skutkował szybką reakcją układu odpornościowego oraz łagodniejszym przebiegiem infekcji albo wręcz brakiem objawów infekcji.

Celem podprojektu  „Immunologia”  jest ocena odpowiedzi humoralnej na zakażenie SARS-CoV2

Projekt badawczy ma na celu  przeprowadzenie oznaczeń miana przeciwciał w klasach IgM, IgA i IgG w pierwszym roku po    przebyciu zakażenia (w odstępach co 3 miesiące),  ocenę zmiany miana przeciwciał,  ocenę czasu utrzymywania się miana przeciwciał,  ocenę zależności między mianem przeciwciał a przebiegiem klinicznym infekcji, ocenę ryzyka/ monitorowanie ewentualnych powtórnych zakażeń.

Procedury badawcze:  pobrania materiału biologicznego i badanie kwestionariuszowe w trakcie pobytu  w szpitalu oraz na izbie przyjęć, w przypadku pacjentów kwalifikowanych do izolacji domowej oraz w trakcie okresu obserwacji po przebytym zakażeniu (do 12 miesięcy) po przebyciu zakażenia

 

Kierownictwo i jednostki  realizujące:
dr med. Magdalena Strach, dr med. Wojciech Sydor
Klinika Reumatologii i Immunologii  NSSU

prof. dr hab. Marek Sanak
Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej
 II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Profesora Andrzeja Szczeklika

“Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2”
Projekt realizowany przez konsorcjum Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu pozakonkursowego [Prewencja i leczenie: COVID-19].