Diabetologia

Monitorowanie poziomu glikemii u pacjentów z cukrzycą i infekcją COVID19
– opracowanie metod i zaleceń postępowania w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych.

W ramach podprojektu diabetologicznego badania skupiamy się na grupie pacjentów przyjętych do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z powodu COIVD-19 z współwystępująca cukrzycą. Cukrzyca towarzysząca COVID-19 zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu tej infekcji. Od początku pandemii COVID-19 w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie hospitalizowanych było ok. 4,5 tys. pacjentów z infekcją wirusem SARS-Cov-2. Z tej liczby ok. 1200 pacjentów miało cukrzycę.
Naszym celem jest opracowanie zaleceń dotyczących opieki nad pacjentami z cukrzycą dotkniętych infekcją COVID (lub inną zbliżoną swoim charakterem), w tym również zasad bezpiecznego monitorowania glikemii u chorych z różnymi typami cukrzycy w warunkach szpitalnych oraz pozaszpitalnych. Pozwoli to na optymalizację opieki nad tymi chorymi oraz lepsze wykorzystanie wyrobów do monitorowania glikemii, przy jednoczesnej minimalizacji zagrożenia epidemiologicznego personelu medycznego w sytuacji przedłużającej się obecnej pandemii, jej nawrotu lub też pojawienia się nowej, zbliżonej swoim charakterem.

 

Jednostka realizująca:
Klinika Chorób Metabolicznych i Diabetologii NSSU
Katedra Chorób Metabolicznych UJCM

Kierownictwo projektu:
Dr med. Przemysław Witek
Prof. dr hab. Maciej Małecki
Prof. dr hab. med. Tomasz Klupa

“Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2”
Projekt realizowany przez konsorcjum Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu pozakonkursowego [Prewencja i leczenie: COVID-19].