Artykuły oryginalne

Lead Author Other Authors Publication Title Date Published Journal Volume Pages
Robert Chrzan Monika Bociąga-Jasik, Amira Bryll, Anna Grochowska, Tadeusz Popiela Differences among COVID-19, Bronchopneumonia and Atypical Pneumonia in Chest High Resolution Computed Tomography Assessed by Artificial Intelligence Technology 2021-05-10 J. Pers. Med. 2021 11 391
“Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2”
Projekt realizowany przez konsorcjum Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu pozakonkursowego [Prewencja i leczenie: COVID-19].