Cele

 • Opracowanie modeli opieki interdyscyplinarnej z zastosowaniem rozwiązań teleinformatycznych u pacjentów z zakażeniem SARS-Cov2:
  1. hospitalizowanych z powodu COVID-19;
  2. ze skąpoobjawowym lub bezobjawowym przebiegiem zakażenia SARS-CoV-2 zakwalifikowanych do opieki pozaszpitalnej – w warunkach izolacji domowej;
  3. pozostających w opiece ambulatoryjnej po przebyciu zakażenia SARS-CoV-2.
 • Ocena przebiegu COVID-19 w różnych grupach pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, kobiet w ciąży, pacjentów z cukrzycą, z chorobami układu sercowo-naczyniowymi itd.
 • Opracowanie procedur bezpieczeństwa stosowanego leczenia farmakologicznego u pacjentów z COVID-19.
 • Ocena narażenia personelu na zakażenie SARS-CoV-2 w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. Opracowanie rekomendacji dotyczących przygotowania personelu do sytuacji nadzwyczajnych, jak np. pandemia oraz strategii edukacyjnej, przed i po dyplomowej uwzględniające różne grupy zawodowe medyków.
 • Ocena rozprzestrzenianiu wirusa SARS-CoV-2 w warunkach sali zabiegowej celem poprawy bezpieczeństwa pacjenta i personelu na bloku operacyjnym.
 • Opracowanie wysoko specyficznego molekularnego testu różnicującego zakażenie wywołane przez wirusy SARS-CoV-2 i grypy.
 • Poznanie przebiegu choroby, czynników ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19, procesu zdrowienia, odpowiedzi układu immunologicznego na zakażenie oraz odległych powikłań narządowych wskutek zachorowania na COVID-19.
“Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2”
Projekt realizowany przez konsorcjum Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu pozakonkursowego [Prewencja i leczenie: COVID-19].