Struktura organizacyjna

 

Kierownik B + R
dr hab. med. Monika Bociąga -Jasik
Klinika Chorób Zakaźnych i Tropikalnych

 

Przedstawiciel Lidera projektu (SU)
lek. med. Krzysztof Mydel
Z-ca Dyrektora SU ds. Koordynacji i Rozwoju

 

Konsultant merytoryczny (UJCM)
prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki
Prorektor UJ ds. Collegium Medicum

Kierownik wykonawczy SU
dr med. Wojciech Sydor
Kierownik Centrum Innowacyjnych Terapii NSSU, Klinika Reumatologii i Immunologii

 

Kierownik wykonawczy UJCM
dr hab. Barbara Wizner
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii

 

Koordynatorzy w SU
mgr Barbara Żółtowska
Centrum Innowacyjnych Terapii NSSU

mgr Barbara Miśtal
Centrum Innowacyjnych Terapii NSSU

lek. med. Magdalena Zawadzka
Centrum Innowacyjnych Terapii NSSU

 

Koordynatorzy UJCM
dr inż. Magdalena Łopuszańska-Rusek
Dział Nauki UJCM

mgr inż. Agnieszka Kwietniewska-Śmietana
Dział Nauki UJCM

Przedstawiciele Lidera projektu (SU)

mgr Marcin Jędrychowski
Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

dr hab. med. Marcin Krzanowski
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

prof. dr hab. med. Aleksander Garlicki
Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Tropikalnych

dr med. Stefan Bednarz
Kierownik Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)

lek. med. Jarosław Surowiec
Kierownik Sekcji ds. jakości, higieny i zwalczania zakażeń szpitalnych

 

Przedstawiciele Konsorcjanta (UJCM)

prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki
Prorektor UJ ds. Collegium Medicum

prof. dr hab. med. Marek Sanak
Pełnomocnik Prorektora CM ds. nauki i współpracy międzynarodowej

prof. dr hab. med. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego UJCM

dr hab. med. Tomasz Gosiewski, prof. UJ
Katedra Mikrobiologii, Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej

Komitet ds. Baz danych i Analiz

dr hab. med. Agnieszka Olszanecka (Przew.)
I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego

prof. dr hab. med. Jerzy Gąsowski
Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii

prof. dr hab. med. Tomasz Klupa
Klinika Chorób Metabolicznych, Ośrodek Zaawansowanych Technologii Diabetologicznych

dr med. Magdalena Strach
Klinika Reumatologii i Immunologii

dr med. Wojciech Sydor
Klinika Reumatologii i Immunologii, Centrum Innowacyjnych Terapii NSSU

dr hab. Barbara Wizner
Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii

 

Komitet ds. Badań Laboratoryjnych

prof. dr hab. med. Marek Sanak (Przew.)
Kierownik Zakładu Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej,
II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Profesora Andrzeja Szczeklika

dr n biol. Jolanta Kędzierska
Zakład Mikrobiologii NSSU

prof. dr hab. med. Beata Kuśnierz-Cabala
Zakład Diagnostyki, Katedra Biochemii Klinicznej

dr med. Barbara Maziarz
Kierownik Zakładu Diagnostyki NSSU, Katedra Biochemii Klinicznej

 

Komitet ds. Publikacji

prof. dr hab. med. Maciej Małecki (Przew.)
Dziekan Wydziału Lekarskiego UJCM

dr hab. med. Małgorzata Bała, prof. UJ
P.o. Kierownika Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, Kierownik Cochrane Polska

prof. dr hab. med. Grażyna Bochenek
Klinika Pulmonologii, II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklika

prof. dr hab. med. Rafał Olszanecki
Kierownik Katedry Farmakologii, Przewodniczący Rady Dyscypliny UJCM

prof. dr hab. med. Marek Sanak
Pełnomocnik Prorektora CM ds. nauki i współpracy międzynarodowej

dr hab. Monika Bociąga-Jasik
Klinika Chorób Zakaźnych i Tropikalnych

prof. dr hab. med. Robert Chrzan
Zakład Diagnostyki Obrazowej NSSU

prof. dr hab. med. Barbara Gryglewska
Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii

prof. dr hab. med. Tomasz Gosiewski
Katedra Mikrobiologii

prof. dr hab. med. Hubert Huras
Klinika Położnictwa i Perinatologii

prof. dr hab. med. Katarzyna Krzanowska
Klinika Nefrologii

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja
Klinika Chirurgii Ogólnej i Stanów Nagłych

prof. dr hab. med. Michał Pędziwiatr
Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolicznej

dr hab. med. Maciej Pilecki
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

prof. dr hab. med. Marek Rajzer
I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego

prof. dr hab. med. Krzysztof Sładek
Klinika Pulmonologii

prof. dr hab. Agnieszka Słowik
Klinika Neurologii

prof. dr hab. med. Katarzyna Szczerbińska
Zakład Socjologii Medycyny, Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej

prof. dr hab. med. Jerzy Tomik
Klinika Otolaryngologii

prof. dr hab. med. Jerzy Wordliczek
Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej

dr med. Aleksandra Załustowicz
Klinika Chirurgii Ogólnej i Stanów Nagłych

“Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2”
Projekt realizowany przez konsorcjum Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu pozakonkursowego [Prewencja i leczenie: COVID-19].