Mikrobiologia i diagnostyka

Badanie nad diagnostyką laboratoryjną zakażeń wywołanych przez wirusa SARS-CoV-2 w przebiegu choroby COVID-19.

W ramach realizowanego projektu proponujemy opracowanie testu opartego o fluorescencyjną hybrydyzację in situ (FISH), różnicującego wirus SARS-CoV-2 z wirusami grypy, co może pomóc w szybkiej detekcji COVID-19 i/lub grypy. Test będzie oparty o analizę preparatu mikroskopowego fluorescencyjnego z wymazu z górnych dróg oddechowych od pacjenta z objawami sugerującymi COVID-19. Pod wpływem promieni UV w komórkach nabłonka dróg oddechowych zawierających RNA wirusa będzie można zaobserwować intensywne świecenie w jaskrawym kolorze.

Wykrycie zakażania wirusem SARS-CoV-2 jest kluczowym elementem stwierdzenia u pacjenta z objawami infekcji dróg oddechowych choroby COVID-19 lub jej wykluczenia w przypadku zakażenia innymi patogenami . Badaniem referencyjnym jest test molekularny PCR oparty o wykrycie co najmniej dwóch genów charakterystycznych dla wirusa w próbce wydzieliny z dróg oddechowych. Opracowanie alternatywnych molekularnych (a więc bardzo dokładnych), metod diagnostycznych jest pożądane, ponieważ w ten sposób zwiększą się możliwości rozpoznawania zakażeń, co powinno poprawić efektywność kontroli nad przebiegiem epidemii COVID-19.

Równoległym ramieniem badania będzie sprawdzenie czy u pacjenta współistnieje zakażenie innym patogenem (np. wirusem grypy czy RSV) i czy to wpływa na ciężkość przebiegu COVID-19. Taka wiedza pozwoli w przyszłości na rokowanie przebiegu klinicznego zakażenia. To badanie będzie przeprowadzone przy pomocy komercyjnych testów PCR, tzw. „paneli oddechowych” umożliwiających wykrycie innych patogenów w próbce.

 

Jednostka realizująca:
Katedra Mikrobiologii UJ CM
Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej

Kierownik (Kierownictwo):
Dr hab. med. Tomasz Gosiewski, Prof. UJCM
Dr med. Dominika Salamon

 

FISH: Obraz replikującego się wirusa SARS-CoV-2 (kolor różowy) w cytoplazmie komórek nabłonka ludzkiego (jądra zabarwione na kolor niebieski) – powiększenie 1000x

FISH: Obraz replikującego się wirusa SARS-CoV-2 (kolor różowy) w cytoplazmie komórek nabłonka ludzkiego (jądra zabarwione na kolor niebieski) – powiększenie 1000x

Prawidłowo pobrany materiał z nosogardzieli w kierunku wirusa SARS-CoV-2 – widoczne komórki nabłonka migawkowego – pow. 1000x

Nieprawidłowo pobrany materiał (płytko z przedsionka nosa) w kierunku wirusa SARS-CoV-2 – widoczne komórki naskórka – pow. 1000x

 

Zdjęcia wykonano przy użyciu mikroskopu BX63 (Olypmus) zakupionego ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.
https://qlife.cm-uj.krakow.pl/aktualnosci/test-roznicujacy/

“Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2”
Projekt realizowany przez konsorcjum Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu pozakonkursowego [Prewencja i leczenie: COVID-19].