Powiązane z tematem projektu

Typ Pierwszy autor Autorzy Tytuł Data Czasopismo Volume Strony
Artykuły oryginalne Rymarowicz Justyna Michał Pędziwiatr, Piotr Major, Bryan Donohue, Karol Ciszek, Michał Nowakowski Interventions in Patients Hospitalised with COVID-19. A Review of Seven Months of Experience Working in a COVID-19 Dedicated Centre. 2021-01-21 Journal of Clinical Medicine    
Artykuły oryginalne Katarzyna Cyranka Dominika Dudek, Maciej Tadeusz Małecki, Bartłomiej Matejko, Tomasz Klupa Psychological Crisis Intervention for COVID-19 Lockdown Stress in Patients With Type 1 Diabetes Mellitus: Survey Study and Qualitative Analysis 2021-02-21 JMIR Mental Health    
Artykuły oryginalne Cyranka Katarzyna Dominika Dudek; Maciej Małecki; Bartłomiej Matejko; Tomasz Klupa Covid-19 lock down stress and type 1 diabetes mellitus – analysis of crisis psychological intervention 2021-04-14 JMIR Mental Health    
Artykuły oryginalne Bosak Magdalena Iwona Mazurkiewicz, Kamil Wężyk, Agnieszka Słowik, Wojciech Turaj COVID-19 among patients with epilepsy: Risk factors and course of the disease. 2021-04-24 Epilepsy Behav.    
Artykuły oryginalne Tomasz Stachura Natalia Celejewska-Wójcik, Kamil Polok, Karolina Górka, Sabina Lichołai, Krzysztof Wójcik, Jacek Krawczyk, Anna Kozłowska, Marek Przybyszowski, Tomasz Włoch, Jacek Górka, Krzysztof Sładek A clinical profile and factors associated with severity of the disease among Polish patients hospitalized due to COVID-19 – an observational study 2021-04-30 Adv Respir Med. 2021 89 124–134
Artykuły oryginalne Sawczyńska Katarzyna Marcin Wnuk, Jeremiasz Jagiełła, Tomasz Kęsek, Magdalena Wolska-Sikora, Magdalena Szara-Cichoń, Kinga Zagata-Szewczyk, Adela Uchacz, Katarzyna Filipowicz, Marcin Plaszczak, Katarzyna Spisak-Borowska, Anna Baranowska, Magdalena Wójcik-Pędziwiatr, Marta Swarowska-Skuza, Elżbieta Szczygieł-Pilut, Mariusz Kłos, Piotr Grzyb, Michał Biela, Joanna Mierzwińska, Iwona Sinkiewicz, Jerzy Machowski, Anna Węgrzyn, Michał Michalski, Ryszard Nowak, Agnieszka Słowik 4C Mortality Score correlates with in-hospital functional outcome after COVID-19-associated ischaemic stroke. 2021-05-05 Polish Journal of Neurology and Neurosurgery    
Artykuły oryginalne Marcin Wnuk Katarzyna Sawczyńska, Tomasz Kęsek, Paweł Wrona, Żaneta Chatys-Bogacka, Iwona Mazurkiewicz, Leszek Drabik, Jeremiasz Jagiełła, Joanna Szaleniec, Jacek Czepiel, Łukasz Pawliński, Artur Igor Bień, Michał Kania, Mateusz Fiema, Joanna Zięba-Parkitny, Agnes Hajek, Damian Ucieklak, Magdalena Wilk, Kamila Pośpiech, Patrycja Lechowicz, Karol Kasprzycki, Marianna Kopka, Jerzy Hohendorff, Barbara Katra, Małgorzata Kostrzycka, Michalina Adamczyk, Paulina Surowiec, Monika Rybicka, Jolanta Walczewska, Barbara Kamińska, Ewelina Piętak, Paweł Bryniarski, Monika Marona, Maciej Motyl, Alicja Kępińska-Wnuk, Małgorzata Włodarczyk, Klaudia Nowak, Elżbieta Gradek-Kwinta, Mateusz Czyżycki, Mateusz Dwojak, Agnieszka Rzemińska, Kamil Wężyk, Wojciech Koźmiński, Agnieszka Pułyk, Aleksander Garlicki, Tomasz Grodzicki, Maciej Małecki, Agnieszka Słowik Neurological symptoms in hospitalised patients with COVID-19 and their association with in-hospital mortality 2021-05-13 Polish Journal of Neurology and Neurosurgery 55, no. 3 1–8
Artykuły oryginalne Natalia Celejewska‑Wójcik Kamil Polok, Karolina Górka, Tomasz Stachura, Aleksander Kania, Paweł Nastałek, Sabina Lichołai4, Jacek Krawczyk, Krzysztof Wójcik, Krzysztof Sładek High‑flow nasal oxygen therapy in the treatment of acute respiratory failure in severe COVID‑19 pneumonia: a prospective observational studyy 2021-05-28 Polish Archives of Internal Medicine 2021 131  
Artykuły oryginalne Magdalena Wilk Paulina Surowiec, Bartłomiej Matejko, Albert Wróbel, Joanna Zięba-Parkitny, Katarzyna Cyganek, Hubert Huras, Maciej T Małecki Diabetes Management Delivery and Pregnancy Outcomes in Women with Gestational Diabetes Mellitus during the First Wave of the 2020 COVID-19 Pandemic: A Single-Reference Center Report 2021-07-07 Journal of Diabetes Research    
Artykuły oryginalne Beata Kuśnierz-Cabala Barbara Maziarz, Paulina Dumnicka, Marcin Dembiński, Maria Kapusta, Monika Bociąga-Jasik, MarekWiniarski, Aleksander Garlicki, Tomasz Grodzicki, Michał Kukla Diagnostic Significance of Serum Galectin-3 in Hospitalized Patients with COVID-19—A Preliminary Study 2021-08-01 Biomolecules 2021 11  
Artykuły oryginalne Michał Kukla Tomasz Menżyk, Marcin Dembiński, Marek Winiarski Aleksander Garlicki, Monika Bociąga-Jasik, Magdalena Skonieczna, Dorota Hudy, Barbara Maziarz, Beata Kuśnierz-Cabala, Maria Kapusta, Lubomir Skladany, Ivica Grgurevic, Ivana Mikolasevic, Tajana Filipec-Kanizaj, Małgorzata Wójcik-Bugajska, Tomasz Grodzicki, Tomasz Rogula, Dominika Stygar Fetuin-A Deficiency but Not Pentraxin 3, FGF-21, or Irisin, Predisposes to More Serious COVID-19 Course 2021-09-28 Biomolecules 2021 11(10) 1422
Artykuły oryginalne Michał Kukla Tomasz Menżyk, Marcin Dembiński, Marek Winiarski, Aleksander Garlicki, Monika Bociąga-Jasik, Magdalena Skonieczna, Dorota Hudy, Barbara Maziarz, Beata Kusnierz-Cabala, Lubomir Skladany, Ivica Grgurevic, Małgorzata Wójcik-Bugajska, Tomasz Grodzicki, Dominika Stygar & Tomasz Rogula Anti-inflammatory adipokines: chemerin, vaspin, omentin concentrations and SARS-CoV-2 outcomes 2021-11-02 Scientific Reports 11 21514
Artykuły oryginalne Adrianna Klajmon Aldona Olechowska-Jarząb, Dominika Salamon, Agnieszka Sroka-Oleksiak, Monika Brzychczy-Włoch, Tomasz Gosiewski Comparison of Antigen Tests and qPCR in Rapid Diagnostics of Infections Caused by SARS-CoV-2 Virus 2021-12-23 Viruses 2022 14(1) 17
Artykuły oryginalne Kamil Polok Karolina Górka, Tomasz Stachura, Natalia Celejewska-Wójcik, Sabina Lichołai, Katarzyna Bućko-Głód, Gabriela Adamus, Anna Kozłowska, Aleksandra Baraniec, Olga Buczma, Krzysztof Sładek Association of discharge policy with the length of hospital stay among patients with coronavirus disease 2019: a cross-sectional study 2022-02-08 Croat Med J. 2022 63 71-78
“Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2”
Projekt realizowany przez konsorcjum Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu pozakonkursowego [Prewencja i leczenie: COVID-19].